Pierwszy znaczek z motywem krakowskim wydany w niepodległej Polsce w 1925 roku (Fi.210, widok Wawelu w kolorze czerwonym) wykorzystany pocztowo.

Część 31.

            Kontynuujemy naszą klubową zabawę kolekcjonerską polegającą na prezentacji co ciekawszych całości pocztowych ofrankowanych pierwszym znaczkiem wydanym w niepodległej Polsce z motywem krakowskim, kojarzonym powszechnie i w kraju i poza granicami, to znaczy z widokiem Wawelu. Znaczek ma nominał 15 groszy i jest w kolorze czerwonym. W 2019 roku rozszerzyliśmy nasza zabawę o prezentację wspomnianych znaczków stemplowanych z wyraźnymi odbitkami datowników umożliwiających lokalizacje Urzędu Pocztowego z którego nadano przesyłkę oraz datę wysyłki. Znaczek wydany w 1925 roku w serii tzw. widokowej był znaczkiem popularnym ze względu na nominał (15 groszy), dostępnym dla użytkowników poczty w Polsce ze względu na duży nakład oraz długi okres ważności obiegowej. Znaczek służył do ofrankowania przesyłek listowych zarówno krajowych i zagranicznych tworząc na całościach frankaturę pojedynczą, wielokrotną lub mieszaną, a także spełniając rolę uzupełniającą ofrankowanie w przypadku kartek pocztowych wysyłanych za granicę. Na całościach pocztowych pojawiał się w różnych konstelacjach z dostępnymi wówczas znaczkami pocztowymi. Nasza kolekcjonerska zabawa trwa od czerwca 2018 roku. Pokazaliśmy już sporo ciekawostek. Internautom, którzy nie śledzą naszych prezentacji od początku przypominamy nieco informacji o samym znaczku.

            Znaczek o nominale 15 groszy (Fi.210) wprowadzono do obiegu pocztowego rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 5 maja 1925 roku. Nakład znaczka był, jak na dzisiejsze czasy, nadzwyczaj wysoki i wynosił 257 020 420 sztuk. Do czasu powołania przedsiębiorstwa PPTiT znaczki zamawiano w drukarni 11 razy i drukowano je od 20 – 30 milionów przy każdym zamówieniu. Znaczek wycofano z obiegu pocztowego

1.05. 1933 roku. W 1925 roku znaczek służył do ofrankowania przesyłek listowych zamiejscowych o wadze do 20gramów, a wielokrotność (2 znaczki) do frankowania przesyłek cięższych oraz przesyłek w obrocie zagranicznym do 20 gramów, także poleconych i ekspresowych (2 – 4 znaczków).

            Autorzy zabawy najwyżej cenią sobie całości ofrankowane wielokrotnością znaczka i przesyłki z Krakowa, także wysyłane do dalekich krajów oraz do znanych osób. Do wyjątkowych zaliczamy przesyłki ofrankowane oboma znaczkami z motywem krakowskim (Fi.210 i 214) wysłane z Krakowa, a także posiadające frankaturę mieszaną z rzadkimi znaczkami wydanymi przez Pocztę Polską.

Na skanach prezentujemy kolejne 4 przykłady przesyłek ofrankowanych znaczkiem Fi210.

Fot.1 Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej zwykłej, zagranicznej

         wysłana z Urzędu Pocztowego Nieśwież w dniu 9.IV. 1926 roku do Szwecji. Przesyłka

         jest ofrankowana parka pozioma znaczków Fi.210 zgodnie z taryfą

 

Fot. 2 Koperta firmowa standardowych wymiarów przesyłki poleconej z erką w postaci

           odbitki pieczątki z odręcznie wpisanym numerem, zagranicznej wysłanej z Urzędu

           Pocztowego Warszawa 1 w dniu 13.III.1926 roku do Szwajcarii. Przesyłka u adresata

           była 15 III 1926 roku o czym świadczy datownik odbiorczy na rewersie koperty.

           Przesyłka ofrankowana trzema znaczkami w tym dwoma Fi 210 (na jednym jest

           nierejestrowany błąd w postaci dużej barwnej kropki (?) oraz Fi. 213.

 

Fot. 3 a, b, Koperta firmowa filii zakładów francuskich w Lublińcu standardowych

           wymiarów przesyłki listowej poleconej z erką w postaci odbitki pieczątki z odręcznie

           wpisanym numerem wysłana z Urzędu Pocztowego Lubliniec dnia 26 VII 1926 do

           Francji. Przesyłka jest ofrankowana na rewersie koperty blokiem złożonym z 4

           znaczków Fi.210, zgodnie z taryfą.

 

Fot. 4 Koperta firmowa o wymiarach 232 x 106 przesyłki listowej poleconej z erka w postaci

         odbitki pieczątki z odręcznie wpisanym numerem wysłana z Urzędu Pocztowego

         Warszawa 1 w dniu 20 X 1925 roku do Niemiec. Przesyłka jest ofrankowana 4.

         znaczkami Fi.210 zgodnie z taryfą.

            Zachęcamy do udziału w naszej zabawie kolekcjonerskiej i prosimy o przesyłanie kolejnych ciekawych całości do prezentacji na klubowej stronie internetowej.

                                                                                                                  Jerzy Duda

                                                                                                       Administrator Piotr