CO NAM ZOSTANIE Z TYCH LAT... (2)

CO NAM ZOSTANIE Z TYCH LAT... (2)

Z wielką radością informujemy, że wczoraj (21.11.2018 roku), a więc po dwóch dniach od ukazania się na naszej stronie internetowej   propozycji dla Internautów prezentowania walorów (całości pocztowych) ofrankowanych znaczkami wydanymi przez Pocztę Polską w ostatnich latach i wysyłanych za granicę, a także zwrotów przesyłek listowych przez pocztę otrzymaliśmy od naszego Kolegi Klubowego skany takich właśnie walorów.

Na kolejnych fotografiach pokazujemy trzy koperty przesyłek listowych w tym: 1.kopertę przesyłki listowej priorytetowej o wymiarach 161 x 116 mm ze zwrotem do wysyłającego (fot.1), kopertę przesyłki listowej priorytetowej, poleconej, zagranicznej o wymiarach 176 x 125mm (fot.2) oraz kopertę przesyłki listowej priorytetowej, poleconej, krajowej o wymiarach 245 x 175 mm (fot.3).

fot.1

fot.2

fot.3

Za zainteresowanie się naszą akcją oraz udostępnienie walorów dziękujemy kol. Władysławowi Andreasikowi licząc na dalszą współpracę.

                                                                          Administrator strony Piotr.  

CO NAM ZOSTANIE Z TYCH LAT...

                             CO NAM ZOSTANIE Z TYCH LAT...

            W latach siedemdziesiątych XX wieku, grupa rockowa Skaldowie wypromowała utwór „Medytacje wiejskiego listonosza”. W tekście piosenki znalazło się stwierdzenie, że   „list w życiu człowiek pisze co najmniej raz” i że w ogóle „ludzie listy piszą, zwykłe, polecone ”. Polacy pisali, może nie tak dużo, jak gdzie indziej, ale zachowało się jeszcze trochę całości pocztowych   świadczących o tym, że kontakty międzyludzkie przy pomocy listów były utrzymywane. Obecnie żyjemy w świecie na pół wirtualnym, w którym króluje selfie i który zaskakuje nas efektami gwałtownego rozwoju elektronicznych środków komunikacji. W takiej sytuacji   pisanie listów, a tym bardziej wysyłanie ich drogą pocztową wychodzi powoli nie tylko z mody ale i życia codziennego. Zauważają to również analitycy i ekonomiści Poczty Polskiej. Liczby nie kłamią, a zmniejszanie się liczby   wysyłanych przesyłek listowych jest wyraźny i nic nie wskazuje – przynajmniej na razie – że coś się może zmienić w tej sprawie. Skoro tak jest, to skutkiem pośrednim będzie, czy nawet jest już, spadek zainteresowania znaczkami służącymi do opłaty za usługę pocztową. Coraz mniej będzie kupujących znaczki w celu ofrankowania przesyłek, a jeszcze mniej takich klientów, którzy będą chcieli zrobić przyjemność adresatowi - a często również sobie - i nakleić   na kopertę „ładne” znaczki, estetycznie zakomponować kopertę przy ich pomocy, a nawet poprosić   pracownika poczty o jak najstaranniejsze odbicie datownika pocztowego. Wiem jednak że tacy jeszcze są i to Oni pozostawią materialne świadectwa i dowody na temat sposobu komunikowania się poprzez przesyłki listowe w XXI wieku, a zarazem stworzą bazę dla przyszłych badaczy interesujących się rolą i znaczeniem współcześnie emitowanego znaczka pocztowego w komunikacji międzyludzkiej.

            W marcu 2016 roku, na naszej stronie internetowej pojawiła się zapowiedź akcji traktowanej   w formie „zabawy – nie zabawy” pod hasłem „Igraszki z pocztą”. Zabawa polegała na prezentowaniu na stronie internetowej skanów kopert różnych przesyłek listowych. Warunkiem naszej zabawy było dostarczenie skanu przesyłek ofrankowanych znaczkami wydanymi przez Pocztę Polską w ostatnich kilku latach do tego ofrankowanych zgodnie z obowiązującą taryfą (ewentualnie z nadwyżką ok. 20 %). Mogły to być przesyłki listowe zagraniczne zwrócone nadawcy przez adresata, zwroty przesyłek przez pocztę, przesyłki inspirowane filatelistycznie. Kilkanaście przykładów udało nam się zebrać i pokazać na stronie internetowej w zakładce ciekawostki.

            Po z górą dwu latach wracamy do naszego dawnego pomysłu mając nadzieję, że Internauci będą chcieli podzielić się z nami swoimi walorami świadczącymi o tym, że w pierwszych dziesiątkach lat XXI wieku znaczek pocztowy spełnia jeszcze swoja utylitarną rolę, a Poczta Polska realizuje swoje posłannictwo zgodnie z ordynacją pocztową. Wybrane walory w postaci całości pocztowych pokazane na naszej stronie internetowej niech zaświadczą potomnym, że użytkownicy poczty, w tym także kolekcjonerzy, starali się zadbać o kondycję Poczty Polskiej i że po kolekcjonerach znaków pocztowych coś zostanie. A to coś to koperty przesyłek listowych, zwane całościami pocztowymi, które również stanowią formę promocji Poczty Polskiej i efektów jej działalności emisyjnej.

            Pokazane przykłady z mojej kolekcji pochodzą z dwóch źródeł. Od adresatów z Francji i Kostaryki. Koperty przesyłek listowych mają wymiary 248 x 160 mm, 250 x 176 mm i 230 x 162 mm i ofrankowane są znaczkami wydanymi w latach 2016 – 2018. W przypadku dwóch przesyłek nadanie ich nastąpiło w pierwszym dniu wejścia do obiegu pocztowego wybranych znaczków stanowiących ofrankowanie przesyłki. Przesyłki mają frankaturę wielokrotną lub mieszaną z wykorzystaniem znaczków z emitowanej serii lub arkusika.

            W tym miejscu dziękuję obu moim korespondentom ( Jerzemu i Władysławowi) za trudy związane z odbiorem przesyłek, po które niekiedy trzeba było iść z awizo do urzędu pocztowego, a także późniejszym zwrotem przesyłek (kopert) do nadawcy (przez odesłanie pocztą lub osobiste dostarczenie).

                                                                                             Jerzy Duda

Propozycja dla Poczty Polskiej z okazji 40 rocznicy wpisania Krakowa na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO

Na kontakt z naszą stroną internetową otrzymaliśmy ciekawą propozycję
naszego Członka Klubu "Cracoviana" skierowaną do dyrekcji Poczty
Polskiej w Krakowie dotycząca upamiętnienia 40 rocznicy wydarzenia dla
Krakowa nadzwyczajnego, a mianowicie wpisania średniowiecznego centrum
Krakowa z Wawelem, Stradomiem i Kazimierzem na Listę Światowego
Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego. List dotarł do nas 25 marca
2018 roku i cytujemy go  w całości  poniżej.

                    

Kraków, 5 lutego 2018
Edward Knapczyk
Al. 29 Listopada 32c/5
31-401 Kraków


POCZTA POLSKA


Centrum Poczty
Dyrektor Oddziału Regionalnego w Krakowie
Jestem filatelistą starszej daty, kolekcjonerem dokumentacji związanej z
historią Krakowa.
Nie znam planów Poczty w bieżącym roku, ale chciałem zwrócić uwagę na 40-
tą rocznicę (w jesieni br.) podjęcia decyzji przez UNESCO o wpisaniu na Listę
Światowych Zabytków Kultury – Wawelu ze starym miastem Krakowa.
Myślę, że krakowska Poczta powinna uczcić to odpowiednim stemplem
okolicznościowym z ewentualną beznominałową kartką pocztową. To byłby
dobry wkład Poczty w propagowanie rangi Krakowa w świecie kultury.
Z filatelistycznym pozdrowieniem


    Przypominamy,że we wrześniu 1978 roku podczas obrad  Komitetu UNESCO w
Waszyngtonie stworzono Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i
Naturalnego UNESCO wpisując  na nią dwanaście obiektów. Wśród nich
były tylko dwa zespoły miejskie; średniowieczne centrum Krakowa z
Wawelem, Stradomiem i Kazimierzem z Polski oraz Quito z Ekwadoru.
Wpisanie Krakowa z Wawelem na tą listę spowodowało zwrócenie uwagi
świata na ówczesny katastrofalny stan zabytków Krakowa,
nieremontowanych od wielu lat i niszczonych oddziaływaniem
zanieczyszczonego powietrza m. in.z Huty im. Lenina i huty w Skawinie.
Wkrótce po decyzji UNESCO powstał Społeczny Komitet Odnowy Zabytków
Krakowa, a następnie Sejm uchwalił utworzenie Narodowego  Funduszu
Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.
Fakt wpisania śródmieścia Krakowa z Wawelem na Listę Światowego
Dziedzictwa Kulturalnego i  Naturalnego uszedł uwadze  ówczesnemu
kierownictwu Poczty Polskiej, która nie odnotowała tego faktu żadnym
walorem. W 1979 roku Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa wystąpił do
Ministerstwa Łączności z wnioskiem o realizację cyklu emisji znaków
pocztowych  w latach 1980 - 1990 poświęconych dziełu odnowy zabytków
Krakowa w celu propagowania  idei tej odnowy i uzyskania drogą dopłat
odpowiednich środków  pieniężnych  na realizację programu odnowy.W dniu 14
stycznia 1980 roku resort łączności powiadomił  pisemnie Komitet, że
przychylił się do tej propozycji i postanowił opracować plan emisji,
począwszy od 1981 roku przewidując dwa znaczki i dwie kartki pocztowe
rocznie.W dniu 10 listopada 1980 roku odbyło sie robocze spotkanie
przedstawicieli Ministerstwa oraz Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków
Krakowa i zaproszonych gości. Został powołany zespół Społecznego Komitetu
Odnowy Zabytków Krakowa pod przewodnictwem dyrektora Muzeum Historycznego
Miasta Krakowa do przygotowania  planu tematycznego planowanej emisji.
Pierwsze znaczki z cyklu "Odnowa zabytków Krakowa" wydano w nakładach
milionowych i  wprowadzono do obiegu pocztowego 20 XII 1982 roku (Fi 2693,
2694 i blok 120 (76).
Klub "Cracoviana" w pełni popiera propozycję naszego Członka oraz
dodatkowo zwraca się z prośbą do Poczty Polskiej SA o rozważenie
możliwości wprowadzenia waloru w postaci znaczka pocztowego, bloczka lub
kartki pocztowej w 2018 roku  upamiętniajacej tak wazne wydarzenie nie
tylko dla Krakowa ale również dla Polski.

                                                 Jerzy Duda
                                                 Prezes Klubu

Propozycja tematu emisji znaków pocztowych na rok 2016.

pdf cracov 150

Przedstawiamy propozycję  tematu emisji znaków pocztowych na rok 2016 skierowaną na ręce Prezesa Polskiego Związku Filatelistów Pana Henryka  Monkosa.

Propozycja  tematu emisji znaków pocztowych na rok 2016

 

 

 Administrator


Propozycja tematu emisji znaków pocztowych na rok 2016

Kraków dnia 25 listopada 2014

Ogólnopolski Klub Filatelistyczny                                  

             „Cracoviana”

adr. do korespondencji: 31-504 Kraków

ul. Zygmunta Augusta 7/7

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.                                                                                 

Szanowny Pan
Henryk  Monkos

Prezes  Polskiego Związku Filatelistów
02 – 765  Warszawa
al. Wilanowska 115 lok. 41

 

dotyczy: propozycji  tematu emisji znaków pocztowych na rok 2016

            Zwracamy się do Pana Prezesa z  uprzejmą prośbą  o uwzględnienie w planach emisyjnych Poczty Polskiej na 2016 rok  wydawnictw związanych z 100. rocznicą śmierci  św. Brata Alberta Chmielowskiego, której  to czas przypadnie 25 grudnia (w Święto Bożego Narodzenia)  roku 2016.

                        Uzasadnienie:

            Św. Brat Albert jeszcze jako Adam Chmielowski dał wyraz swojemu patriotyzmowi walcząc w Powstaniu Styczniowym, w którym poważnie ranny stracił nogę; stał się teoretykiem sztuki i cenionym malarzem zaliczanym do prekursorów impresjonizmu, również jako Adam Chmielowski stał się głosicielem idei  św. Franciszka  angażując się w propagowanie ruchu tercjarskiego, któremu papież Leon XIII  przyznał walory społeczne. Ten sam Adam Chmielowski  w wieku 34 lat  zdecydował się wstąpić do zakonu Jezuitów. Jednak przeznaczone było mu spełnienie w życiu innego  zadania. Po powrocie do Krakowa w 1884 roku  podjął  działalność  charytatywną, znajdując w tej działalności - w służbie Bogu i bliźnim -  sens istnienia i szczęście. W 1887 roku  uzyskał zgodę od biskupa krakowskiego Albina Dunajewskiego na noszenie habitu zakonnego. W dniu 25 sierpnia, dniu jego obłóczyn, mógł wzruszonym głosem oznajmić przyjaciołom „Umarł Adam Chmielowski , narodził się Brat Albert”. Jego późniejsza  heroiczna działalność charytatywna nakierowana dla  ludzi ubogich, kalek, nędzarzy, a przede wszystkim ludzi z tak zwanego marginesu  społecznego, którzy żyli poza  społeczeństwem  bez  pomocy  z jego strony, a często bez odznak współczucia ze strony ludzi. Do prowadzenia rozległej działalności charytatywnej, która  zataczała coraz szersze kręgi obejmując również kobiety i dzieci potrzebni byli odważni i oddani Bogu i pracy współpracownicy. Stąd w krótkim czasie powstały dwa zgromadzenia, Zgromadzenie Braci Albertynów  Trzeciego Zakonu Świętego  Franciszka  Posługujących Ubogim  oraz żeńskie  Sióstr Albertynek.

            Przytuliska albertyńskie, Domy Kalek i Starców rozpowszechniły się w wielu miastach  Galicji, we Lwowie, Sokalu, Tarnowie, Stanisławowie, Przemyślu, Tarnopolu i Jarosławiu, a doglądał i  sprawował nadzór nad ich działalnością, sam Brat Albert pomimo swojego kalectwa. Powstała także pustelnia w Zakopanem na Kalatówkach, przeznaczona dla  Braci i  Sióstr, pracujących na co dzień ponad siły, dla regeneracji sił, a także z przeznaczeniem na nowicjat. 

            Efekty pracy charytatywnej były tak wielkie, że  Brat Albert stał się „wizytówką Krakowa”, miał opinię świętego za życia. Nazwany był Poverello z Krakowa, „Najpiękniejszym człowiekiem pokolenia”, a św. Jan Paweł II  nazwał  go „Bratem naszego Boga”. Był świetlaną  postacią na temat której  napisano dziesiątki książek i  artykułów, pisano sztuki teatralne oraz powstawały filmy fabularne i  dokumentalne. Najważniejsze jest jednak to, że jego służba Bogu i ludziom, jego cnoty i duchowe dokonania  stały się podstawą do beatyfikacji, której dokonał w czasie  drugiej pielgrzymki do Polski na Krakowskich Błoniach papież Jan Paweł II dnia 22 czerwca 1983 roku,  a  następnie kanonizacji, której uroczystości  miały miejsce w Rzymie 12 listopada 1989 roku. Kanonizacji dokonał również papież Jan Paweł II.

            Poczta Polska  uczciła  Brata Alberta  wydaniem znaczków w 1947  roku (znaczek w dwóch kolorach i  dwóch rodzajach; cięty i ząbkowany)  w serii Kultura Polska, także  o takim samym rysunku, w mniejszym formacie,  z dopłatą na „Pomoc zimową”. Kolejno w bloku Kultura Polska  w 1948 roku drukowanym w Szwajcarii. Następny znaczek z podobizną  już św. Brata Alberta  ukazał się w 1991 roku. Trzeba odnotować również wydanie  znaczka z   2000  roku z okazji  uznania Krakowa za Europejską Stolicę Kultury na którym  znalazła się podobizna  św. Brata Alberta (tylko dla wtajemniczonych)

            Od  czasu ostatniego  przypomnienia  postaci św. Brata Alberta na znaczku pocztowym upłynęło już sporo czasu. Wobec tego  proponujemy, a zarazem prosimy o uwzględnienie  naszej propozycji, aby w tak ważną, „okrągłą” rocznicę jaką jest niewątpliwie 100. rocznica śmierci, która będzie w  2016 roku,  uhonorowanie Świętego  Brata Alberta  serią znaczków przedstawiających najważniejsze momenty lub okresy  jego życia oraz  miejsca o szczególnym znaczeniu dla Jego posługi. Jesteśmy jako Klub przygotowani do włączenia się  w  rozmowy na temat koncepcji, a nawet projektu walorów.

Z góry dziękujemy za wnikliwe rozważenie naszej propozycji oraz przyjęcie jej do realizacji.

 

                                                                                       Z poważaniem
Jerzy Duda
Prezes Klubu