Znaczki Pocztowe - Cracoviana - Wilekanoc

Znaczki Pocztowe - Cracoviana

Poczta Polska w dniu 1 kwietnia 2009 roku wprowadziła do obiegu serię dwóch znaczków z okazji
świąt Zmartwychwstania Pańskiego - Wielkanoc 2009. Kat. Fi. 4267 - 4268, nominały: 1,55zł i 3,00zł.
Znaczki wykonał M. Błażków - na podstawie obrazów wielkiego malarza - artysty Szymona
Czechowicza. Znaczek o wartości nominalnej 1,55zł przedstawia obraz - Chrystus Zmartwychwstały
,obraz namalowany w 1758 roku. Znaczek wartości nominalnej 3,00zł przedstawia obraz - Złożenie do
grobu, namalowany w 1747roku.
Szymon Czechowicz urodził się dniu 1 kwietnia w 1689 roku w Krakowie, od najmłodszych lat
zajmował się sztuką malowania. Wyjechał do Rzymu, kolebki sztuki, aby doskonalić swoje rzemiosło,
właśnie tu w Rzymie. Po wielu latach pracy stał się artystom dojrzałym, pełen sukcesów – mistrzem,
zwany: Geniusz Epoki Baroku. Malował obrazy sakralne, dużej wielkości i o żywych, jasnych kolorach,
gdzie Anioły i różni Święci przenikają się ze sferą Niebios, a padołem ziemskim. Właśnie na tej
wystawie, pasuje powiedzenie” każdy święty ma swoje wykręty”. Geniusz posiadł sposób
komponowania rozbudowanych scen... Ten styl malowania; gama ostrych kolorów oraz wielkość
obrazów jeszcze długo po obejrzeniu robi wielkie wrażenie.
Gdy po 20 latach artysta powrócił do kraju, szybko okazało się że, nie ma sobie równych, ponieważ w
ówczesnej Polsce nie było ani jednego malarza, który mógłby jemu dorównać talentem.
Po dużej przerwie zostało otwarte Muzeum Narodowe a Krakowie - Gmach Główny, a te obrazy, o
których mowa można oglądać i podziwiać w Muzeum Narodowym.
Obrazy Geniusza Baroku - Szymona Czechowicza znajdują się w kilku kościołach w Polsce oraz poza
granicami kraju.

 

J.S.

DO MIŁOŚNIKÓW KSIĄG I KOLEKCJONERÓW ZNAKÓW POCZTOWYCH Z KSIĄŻKĄ ZWIĄZANYCH.

DO MIŁOŚNIKÓW KSIĄG

I KOLEKCJONERÓW ZNAKÓW POCZTOWYCH

Z KSIĄŻKĄ ZWIĄZANYCH.

18 lat Bibliofilatelii

 

Bibliofilatelia powstała w Krakowie i po 18 latach przypominamy jej początki oraz najnowsze dzieje.

 

            Bibliofilatelia, jako domena (bibliofilatelia.org.pl) osiągnęła   w 2020 roku wiek dorosły czyli ukończyła lat 18. Powstała na wniosek Jerzego Dudy 2002-06.07

z uzasadnieniem, że jest to promocja filatelistycznego zbioru tematycznego dotyczącego książki. Reprezentantem domeny i administratorem strony został Krzysztof Kochański,

który z powodzeniem reprezentuje domenę do chwili obecnej   przejmując zarówno

opiekę techniczną jak i udostępniając po 15 latach działalności w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej swój serwer. Dzisiaj strona internetowa jest dostępna pod adresem dlg.krakow.pl/biblio/

Bibliofilatelia - neologizm zaproponowany przez Jerzego Dudę, został utworzony

w 2000 r z dwóch wyrazów, a mianowicie greckiego biblion określającego małą książkę czyli zdrobniale książeczkę, oraz francuskiego philatelie spolszczonego na filatelia i używanego w dawnej Polsce do określenia tego co my dzisiaj nazywamy filatelistyką.

Z definicji jest to zbiór znaków pocztowych, współpocztowych i dokumentów filatelistycznych dotyczących książki, w najszerszym tego słowa znaczeniu, i jej dziejów oraz roli i znaczeniu jaką odgrywała i odgrywa w procesie edukacji, a w szczególności   zaś w rozwoju cywilizacji.

            Bibliofilatelia jest ściśle związana z Odrodzonym Rycerskim Zakonem Bibliofilskim z Kapitułą Orderu Białego Kruka w Krakowie, który w marcu 2020 roku obchodził jubileusz dziewięćdziesięciolecia istnienia uczczony uroczystym „zmyszeniem” oraz wystawą zorganizowaną wspólnie przez Zakon i Bibliotekę Jagiellońską Najwyższą cnotą Zakonu jest miłość do ksiąg. Wystawie towarzyszyły, ilustrowane zaproszenie, plakat oraz katalog.

Bibliofilatelia jest jedną z form ksiąg miłowania i realizacją zasady przyjętej przez Zakon, „Miłość do ksiąg nie jedno ma imię”. Jest to rozszerzona forma miłości do ksiąg, dzięki której kolekcjonerzy o innych zainteresowaniach tematycznych niż książka mogą stać się bibliofilami lub pozostawać w kręgu miłośników książek. Rzecznikiem takiego podejścia do bibliofilstwa jest Wielki Mistrz Odrodzonego Zakonu Jerzy Duda, który ma poza sobą doświadczenie zdobywane poprzez wystawy organizowane w różnych instytucjach kulturalnych (bibliotekach, Domach Kultury), czynny udział w konferencjach naukowych, a także poprzez publikacje. Są one przedstawione i opisane na wcześniej cytowanej stronie internetowej.

O Bibliofilatelii przypomnieli na stronie internetowej dlg.krakow.pl/biblio/ jej autorzy 17 maja 2016 roku z okazji wystawy zorganizowanej w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica O bibliotece w bibliotece i prelekcji Wielkiego Mistrza Odrodzonego Zakonu Bibliofilskiego dr Jerzego Dudy pt. Kolekcjonerska przygoda dyletanta ze skarbnicami wiedzy. Ostatni wpis z informacją o bibliofilatelii wraz z pokazem skromnego katalogu wystawy jest datowany na kwiecień 2017 roku. Wpis dotyczył autorskiej wystawy Jerzego Dudy Miłość do ksiąg nie jedno ma imię. Bibliofilatelia i bibliokartofilia zorganizowanej w Centrum Kultury Podgórza Dwór Czeczów w Krakowie.

Zapraszamy do zapoznania się ze strona internetową www.dlg.krakow.pl/biblio/.

                                                                                             Krzysztof Kochański

MAŁO ZNANY DATOWNIK Z JANEM PAWŁEM II

                           MAŁO ZNANY DATOWNIK Z JANEM PAWŁEM II.

            Kolega Jerzy Gurbała przysłał nam ciekawy walor związany z Janem Pawłem II. Jest to aerogram wysłany z Włoch do Krakowa w dniu 2.11.1996 roku. Aerogram jest ostemplowany datownikiem stosowanym przez Urząd Pocztowy Roma – Pratt, który został wykonany dla upamiętnienia   50. rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich przez Karola Wojtyłę. Na datowniku poza wizerunkiem papieża Jana Pawła II jest stosowny tekst informujący o rocznicy, a także informacja, że jest to depesza nadzwyczajna do Krakowa.

            Kolega Jerzy sugeruje również, że projektant datownika umieścił na nim schematyczne rysunki kopuły Bazyliki św. Piotra oraz wież Katedry Wawelskiej umieszczone po obu stronach głowy papieża.

            Załączamy ilustrację przesyłki i prosimy o dodatkowe informacje o datowniku oraz jego pocztowym wykorzystaniu. Koledze Jerzemu dziękujemy za przesłanie „ciekawostki” wraz z opisem, łączącej się z obchodami setnej rocznicy urodzin św.Jana Pawłą II.

                                                                                                 Jerzy Duda

                                                                                     Administrator Piotr

                                                                                              

CIEKAWE PAPALIA ZE ŚWIATA Z MOTYWEM KRAKOWSKIM

                                   CIEKAWE PAPALIA   ZE ŚWIATA

                                     Z MOTYWM   KRAKOWSKIM

            Nasz klubowy Kolega, Władysław Andreasik, znany krakowski filatelista,

współautor czterotomowego dzieła Jan Paweł II na znakach pocztowych świata,

kolekcjoner papaliów, przysłał nam dwa ciekawe walory dotyczące św. Jana Pawła II.

            Pierwszy walor to blok z jednym znaczkiem ząbkowanym o nominale 3000 F. wydany w 2020 roku przez Pocztę Republiki Mali upamiętniający setną rocznicę urodzin papieża św. Jana Pawła II. Na bloczku jest pokazany fragment akwareli Stanisława

Tondosa (1869- 1917) „Kościół św. Floriana w Krakowie”. W górnej części bloczka

są dwa herby papieskie, po prawej herb papieża Jana Pawła II. Na znaczku pokazany jest wizerunek Jana Pawła II, a na bloczku   fragment postaci papieża Jana Pawła II w geście błogosławienia.

            Drugim walorem jest odbitka datownika z wizerunkiem papieża Jana Pawła II stosowanego w dniu 17. VIII 2002 roku przez Pocztę Watykanu. W tym dniu papież Jan Paweł II, wygłosił podczas konsekracji nowej świątyni poświęconej miłosierdziu Bożemu, w Krakowie – Łagiewnikach homilie na temat Miłosierdzia Bożego stąd napis na datowniku Templum Divenae Misericordiae.

 

            Dziękujemy za udostępnienie walorów i prosimy o dalszą współpracę.

                                                                                                     Administrator strony Piotr

                                                                                                                              Jerzy Duda

           

Rocznica Grunwaldu

Poczta Republiki Togo w dniu 28 lutego 2020 roku wprowadziła do obiegu czteroznaczkowy arkusik o nominale 4 x 800 CFA – Centralny Frank Afryki Zachodniej. Bloczek jednoznaczkowy o wartości nominalnej 3300 CFA. Napisy w języku angielskim.

610. ROCZNICA BITWY POD GRUNWALDEM !

Znaczki na arkusiku przedstawiają:

1 . Wielki Mistrz Krzyżacki na tle zamku – twierdzy Marienbourg – Malbork

2 . Trzy tarcze herbowe z trzema herbami:

a . Orzeł Polski z epoki – Jagiellonów.

b . Pogoń – zbrojny rycerz na galopującym koniu, herb ówczesnej i obecnej Litwy.

c . Na białym polu tarczy czarny krzyż, herb Zakonu Rycerzy Krzyżowych.

3 . Rycerz polski i litewski w pełnym uzbrojeniu.

4 . Motyw walczących rycerzy: polskich, litewskich i zakonnych.

Blok jednoznaczkowy, wartość nominalna: 3300 CFA. Na znaczku rycerz Zakonu Krzyżaków w pełnym uzbrojeniu na galopującym koniu z wyciągniętą ciężką kopią, przygotowaną do ataku na przeciwnika. Na tle bloczka trzy popiersia władców, na trzech tarczach:

1 . ULRYK von JUNGINGEN – Wielki Mistrz Krzyżacki

2 . WITOLD – VYTAUTAS - Wielki Książę Litewski

3 . WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO – Wielki Książę Litewski a, Król Polski dynastii Jagiellonów

Schematyczny plan bitwy, wraz z legendą oraz powtórzony motyw walki, ze znaczka numer 4 na arkusiku. Bitwa, która rozegrała się 15 lipca 1410 roku na polach Grunwaldu, między Zakonem, a rycerstwem: Polski, Litwy, Tatarami i częścią słowiańskiej Europy. Po zakończonej bitwie zatrzymano wielu ważnych jeńców krzyżackich, a w oczekiwaniu na okup trzymano ich na zamku Tenczyn pod Krakowem. Powrót króla Jagiełły do stolicy nastąpił dopiero w szesnaście miesięcy po bitwie, ponieważ król dalej prowadził działania wojenne i oczekiwał na orzeczenia słuszności prowadzonej wojny z Zakonem od papieża Jana XIII. Pomyślny wyrok z Rzymu zastał monarchę w Niepołomicach. Po pozytywnej wieści natychmiast przystąpiono do przygotowania uroczystego wjazdu monarchy do Krakowa. Wjazd miał charakter pielgrzymki, w dniu 25 listopada 1411 roku Jagiełło wyruszył pieszo z Niepołomic i szedł pieszo przez Wieliczkę i Kazimierz, otoczony wyższym duchowieństwem i rycerstwem. Przed procesją niesiono zdobyczne pod Grunwaldem krzyżackie chorągwie, na Kazimierzu, wstępowano po drodze do tamtejszych kościołów. Następnie zatrzymano się na dłużej na Skałce, składając hołd św. Stanisławowi – Patronowi Polski, w dalszą drogę orszak królewski udał się na Wawel, gdzie po głównych uroczystościach dziękczynnych rozwieszono chorągwie krzyżackie wokół grobu św. Stanisława w katedrze na Wawelu. Ceremonia zakończyła krakowskie uroczystości ku czci zwycięstwa, które dały początek tradycji obchodów grunwaldzkich.

PS. Polacy wiedzą, że bitwa 15 lipca 1410 roku rozegrała się pod Grunwaldem, natomiast, niektórzy Niemcy uporczywie twierdza, że bitwa ta rozegrała się pod Tannenbergiem. Tannenberg, okręg Stębark, wieś w województwie olsztyńskim [gmina Grunwald ] na obszarze Garbu Lubawskiego.

Podczas I Wojny Światowej 26 – 30 sierpnia 1914 roku na wschód od Tannenbergu w rejonie Olsztynek – Nidzica – Jedwabne, miejscu przegranej bitwy rosyjskiej 2 armii dowodzonej przez

generała A. W. Samsonowa z niemiecką 8 armią generała P. von Hindenburga i szefa sztabu generałem E. Ludendorffem. Bitwie, która przyniosła rozgłos obydwu niemieckim generałom, Niemcy

nadali nazwę miejscowości nie objętej terenem walk, aby stanowiła symbol odwetu na Słowianach za ich zwycięstwo 1410 roku pod Grunwaldem, przez Niemców zwanej Tannenbergiem.

Józef S.