email od czytelnika Romana Perkowskiego

Dzień dobry Panu,
Swego czasu, na Państwa stronie internetowej publikowaliście różnego rodzaju ciekawostki filatelistyczne związane z Krakowem. W ostatnim czasie, przeglądając swój zbiór Generalnego Gubernatorstwa, znalazłem nagłówkowy fragment ukraińskich Wiadomości Krakowskich (Krakiwskie Wisti), nieoficjalnego organu prasowego Ukraińskiego Komitetu Narodowego w Krakowie (nacjonalistycznej organizacji ukraińskiej działającej na obszarze GG), wydawanego w latach 1940-44 w Krakowie, później w Wiedniu (do kwietnia 1945 r.). Wspomniany fragment nagłówkowy pochodzi z gazety wydanej 8 września 1943 r, wysłanej do Wiednia, ofrankowanej znaczkiem Fi.72 (Fischer t. II), skasowanym stemplem propagandowym nr V typ b (Fischer t. II), w urzędzie pocztowym Kraków 2. Gazeta była rozprowadzana wśród Ukraińców na terenie Generalnego Gubernatorstwa oraz w III Rzeszy.

W załączeniu pozwalam sobie przesłać wspomniany na wstępie nagłówkowy fragment gazety.

Pozdrawiam
Roman Perkowski

Urząd Pocztowy Austrii w dniu 27 lipca 2003

Otrzymaliśmy od naszego stałego korespondenta pana Józefa Skopa wiadomość
z przykładem  stosowania w Austrii ciekawego stempla  mającego  zwiazek z
Krakowem. Pomimo upływu lat od czasu stosowania tego stempla uznaliśmy
informacje za godną przypomnienia.

administrator Piotr

Urząd Pocztowy Austrii w dniu 27 lipca 2003 roku w miejscowości: 3550 Langenlois
stosował pamiątkowy datownik pocztowy, okrągły z rysunkami w środku,
opisem na obrzeżu w języku niemieckim, na którym przedstawiono: Wieżę Katedry Królewskiej
w Krakowie na Wawelu oraz głowę młodzieńca. Datownik stosowano w ramach
Dolnoaustriackiego Festiwalu Operetkowego na zamku Haindorf, gdzie odbywał
się także pokaz filatelistyczny. Kasownik nawiązuje w rysunku do operetki Karla Millöck
" Der Bettelstudent " /student - żebrak /, której akcja rozgrywa się
w Krakowie na początku XVIII w. Na kasowniku znajduje się wspomniana, lecz
zdeformowana wieża katedry na Wawelu, oraz głowa studenta - żebraka. Na czole
studenta trzywierszowy napis w języku niemieckim - Student Żebrak.
Można by dodać - Student żebrak, ale Pan.

O wysłanym wcześniej stemplu pocztowym, który był stosowany w Urzędzie
Pocztowym: 3550 Langenlois poinformował austriacki filatelista w
czasopiśmie Filatelista nr.4. Rok 2004, kwiecień, strona 202.

J.S.

Znaczki Pocztowe - Cracoviana - Wilekanoc

Znaczki Pocztowe - Cracoviana

Poczta Polska w dniu 1 kwietnia 2009 roku wprowadziła do obiegu serię dwóch znaczków z okazji
świąt Zmartwychwstania Pańskiego - Wielkanoc 2009. Kat. Fi. 4267 - 4268, nominały: 1,55zł i 3,00zł.
Znaczki wykonał M. Błażków - na podstawie obrazów wielkiego malarza - artysty Szymona
Czechowicza. Znaczek o wartości nominalnej 1,55zł przedstawia obraz - Chrystus Zmartwychwstały
,obraz namalowany w 1758 roku. Znaczek wartości nominalnej 3,00zł przedstawia obraz - Złożenie do
grobu, namalowany w 1747roku.
Szymon Czechowicz urodził się dniu 1 kwietnia w 1689 roku w Krakowie, od najmłodszych lat
zajmował się sztuką malowania. Wyjechał do Rzymu, kolebki sztuki, aby doskonalić swoje rzemiosło,
właśnie tu w Rzymie. Po wielu latach pracy stał się artystom dojrzałym, pełen sukcesów – mistrzem,
zwany: Geniusz Epoki Baroku. Malował obrazy sakralne, dużej wielkości i o żywych, jasnych kolorach,
gdzie Anioły i różni Święci przenikają się ze sferą Niebios, a padołem ziemskim. Właśnie na tej
wystawie, pasuje powiedzenie” każdy święty ma swoje wykręty”. Geniusz posiadł sposób
komponowania rozbudowanych scen... Ten styl malowania; gama ostrych kolorów oraz wielkość
obrazów jeszcze długo po obejrzeniu robi wielkie wrażenie.
Gdy po 20 latach artysta powrócił do kraju, szybko okazało się że, nie ma sobie równych, ponieważ w
ówczesnej Polsce nie było ani jednego malarza, który mógłby jemu dorównać talentem.
Po dużej przerwie zostało otwarte Muzeum Narodowe a Krakowie - Gmach Główny, a te obrazy, o
których mowa można oglądać i podziwiać w Muzeum Narodowym.
Obrazy Geniusza Baroku - Szymona Czechowicza znajdują się w kilku kościołach w Polsce oraz poza
granicami kraju.

 

J.S.

DO MIŁOŚNIKÓW KSIĄG I KOLEKCJONERÓW ZNAKÓW POCZTOWYCH Z KSIĄŻKĄ ZWIĄZANYCH.

DO MIŁOŚNIKÓW KSIĄG

I KOLEKCJONERÓW ZNAKÓW POCZTOWYCH

Z KSIĄŻKĄ ZWIĄZANYCH.

18 lat Bibliofilatelii

 

Bibliofilatelia powstała w Krakowie i po 18 latach przypominamy jej początki oraz najnowsze dzieje.

 

            Bibliofilatelia, jako domena (bibliofilatelia.org.pl) osiągnęła   w 2020 roku wiek dorosły czyli ukończyła lat 18. Powstała na wniosek Jerzego Dudy 2002-06.07

z uzasadnieniem, że jest to promocja filatelistycznego zbioru tematycznego dotyczącego książki. Reprezentantem domeny i administratorem strony został Krzysztof Kochański,

który z powodzeniem reprezentuje domenę do chwili obecnej   przejmując zarówno

opiekę techniczną jak i udostępniając po 15 latach działalności w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej swój serwer. Dzisiaj strona internetowa jest dostępna pod adresem dlg.krakow.pl/biblio/

Bibliofilatelia - neologizm zaproponowany przez Jerzego Dudę, został utworzony

w 2000 r z dwóch wyrazów, a mianowicie greckiego biblion określającego małą książkę czyli zdrobniale książeczkę, oraz francuskiego philatelie spolszczonego na filatelia i używanego w dawnej Polsce do określenia tego co my dzisiaj nazywamy filatelistyką.

Z definicji jest to zbiór znaków pocztowych, współpocztowych i dokumentów filatelistycznych dotyczących książki, w najszerszym tego słowa znaczeniu, i jej dziejów oraz roli i znaczeniu jaką odgrywała i odgrywa w procesie edukacji, a w szczególności   zaś w rozwoju cywilizacji.

            Bibliofilatelia jest ściśle związana z Odrodzonym Rycerskim Zakonem Bibliofilskim z Kapitułą Orderu Białego Kruka w Krakowie, który w marcu 2020 roku obchodził jubileusz dziewięćdziesięciolecia istnienia uczczony uroczystym „zmyszeniem” oraz wystawą zorganizowaną wspólnie przez Zakon i Bibliotekę Jagiellońską Najwyższą cnotą Zakonu jest miłość do ksiąg. Wystawie towarzyszyły, ilustrowane zaproszenie, plakat oraz katalog.

Bibliofilatelia jest jedną z form ksiąg miłowania i realizacją zasady przyjętej przez Zakon, „Miłość do ksiąg nie jedno ma imię”. Jest to rozszerzona forma miłości do ksiąg, dzięki której kolekcjonerzy o innych zainteresowaniach tematycznych niż książka mogą stać się bibliofilami lub pozostawać w kręgu miłośników książek. Rzecznikiem takiego podejścia do bibliofilstwa jest Wielki Mistrz Odrodzonego Zakonu Jerzy Duda, który ma poza sobą doświadczenie zdobywane poprzez wystawy organizowane w różnych instytucjach kulturalnych (bibliotekach, Domach Kultury), czynny udział w konferencjach naukowych, a także poprzez publikacje. Są one przedstawione i opisane na wcześniej cytowanej stronie internetowej.

O Bibliofilatelii przypomnieli na stronie internetowej dlg.krakow.pl/biblio/ jej autorzy 17 maja 2016 roku z okazji wystawy zorganizowanej w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica O bibliotece w bibliotece i prelekcji Wielkiego Mistrza Odrodzonego Zakonu Bibliofilskiego dr Jerzego Dudy pt. Kolekcjonerska przygoda dyletanta ze skarbnicami wiedzy. Ostatni wpis z informacją o bibliofilatelii wraz z pokazem skromnego katalogu wystawy jest datowany na kwiecień 2017 roku. Wpis dotyczył autorskiej wystawy Jerzego Dudy Miłość do ksiąg nie jedno ma imię. Bibliofilatelia i bibliokartofilia zorganizowanej w Centrum Kultury Podgórza Dwór Czeczów w Krakowie.

Zapraszamy do zapoznania się ze strona internetową www.dlg.krakow.pl/biblio/.

                                                                                             Krzysztof Kochański

MAŁO ZNANY DATOWNIK Z JANEM PAWŁEM II

                           MAŁO ZNANY DATOWNIK Z JANEM PAWŁEM II.

            Kolega Jerzy Gurbała przysłał nam ciekawy walor związany z Janem Pawłem II. Jest to aerogram wysłany z Włoch do Krakowa w dniu 2.11.1996 roku. Aerogram jest ostemplowany datownikiem stosowanym przez Urząd Pocztowy Roma – Pratt, który został wykonany dla upamiętnienia   50. rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich przez Karola Wojtyłę. Na datowniku poza wizerunkiem papieża Jana Pawła II jest stosowny tekst informujący o rocznicy, a także informacja, że jest to depesza nadzwyczajna do Krakowa.

            Kolega Jerzy sugeruje również, że projektant datownika umieścił na nim schematyczne rysunki kopuły Bazyliki św. Piotra oraz wież Katedry Wawelskiej umieszczone po obu stronach głowy papieża.

            Załączamy ilustrację przesyłki i prosimy o dodatkowe informacje o datowniku oraz jego pocztowym wykorzystaniu. Koledze Jerzemu dziękujemy za przesłanie „ciekawostki” wraz z opisem, łączącej się z obchodami setnej rocznicy urodzin św.Jana Pawłą II.

                                                                                                 Jerzy Duda

                                                                                     Administrator Piotr