Pierwsze znaczki z motywem krakowskim wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214) wykorzystane pocztowo. Część 19.

                                   Pierwsze znaczki z motywem krakowskim

               wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214)

                                                 wykorzystane pocztowo.                                        

                                                         Część 19.

            Tym razem prezentujemy dwa zestawy kopert przesyłek listowych korespondencji prywatnej, zagranicznej oraz krajowej, sądowej. W obu zestawach, przesyłki są adresowane na to samo nazwisko i ten sam adres, w przypadku korespondencji prywatnej, a w drugim przypadku na adres Sądu Okręgowego w tym samym mieście.

            Adresatem pierwszych przesyłek listowych jest Madame T...., przebywająca w hotelu Jeanne d`Arc w Paryżu. Posiadam jedynie trzy koperty o wymiarach 139 x 113 mm przesyłek listowych wysłanych z Urzędu Pocztowego Warszawa 2 w dniach; 16 XI 1925, 20 XI 1925 oraz 3 II 1926 roku. Koperty są starannie utrzymane, zachowane w dobrym stanie i w miarę delikatnie otwierane ( oprócz pierwszej z dnia 16 XI). Każda z przesyłęk jest ofrankowana dwoma znaczkami Fi.210 o łącznej frankaturze 30 groszy, zgodnej z taryfą, parką poziomą znaczków, w przypadku dwóch kopert, oraz dwoma oddzielnymi znaczkami. Każda koperta ma odręczny napis w języku francuskim dotyczący dat wysłania i być może otrzymania bowiem brakuje odcisku datownika odbiorczego. Brakuje także informacji o nadawcy. Na fot. 1,2,3 pokazane są trzy wspomniane koperty.

 

            Drugi zestaw kopert to przesyłki sądowe bowiem adresatem wszystkich jest Sąd Okręgowy w Białej Podlaskiej. Na zestaw złożony z 4. kopert o wymiarach 190 x 124 mm składają się przesyłki krajowe, polecone z erką w postaci odbitki pieczątki i odręcznie wpisywanymi numerami, wysłane przez osoby prywatne z Urzędów Pocztowych we Włodawie i Sławatyczach. Nadawcy przesyłek sądowych mieszkały we Włodawie,   Sławatyczach oraz we wsiach   Dołhobrody i Krasówka.

Koperty pokazane na fot. 4 i 5 mają odbitki pieczęci przyjęć przez Biuro Podawczo-Wykonawcze Sądu w Białej Podlaskiej (16 czer.1925, 18 wrze.1925), a także numery spraw zapisane odręcznie ołówkiem w kolorze czerwonym albo niebieskim. Mają również odbitki datowników odbiorczych.

fot4

Koperta przesyłki sądowej z fot.4 jest ofrankowana czterema znaczkami Fi.210 o łącznej wartości 60 groszy. Waga listu musiała mieścić się w granicach 20 – 250 gramów i zawierać większą liczbę dokumentów o czym świadczy układ klapy koperty. Rysunek na znaczkach jest źle scentrowany.

fot5

Koperta przesyłki sądowej z fot. 5 jest ofrankowana poziomym trzyznaczkowym paskiem Fi.210 z dolnym marginesem zgodnie z taryfą.

fot6

Koperta przesyłki sądowej z fot. 6 jest ofrankowana poziomym paskiem trzyznaczkowym Fi. 210 zgodnie z taryfą.

fot7

Na fot. 7 prezentowana jest koperta przesyłki listowej, poleconej wysłanej z Urzędu Pocztowego Włodawa 1 dnia 13 III 1930 roku do Białej Podlaskiej. Przesyłka jest ofrankowana czterema znaczkami w tym parką pozioma znaczków Fi.214 i parką pionową Fi.252. Łączna frankatura wynosi 1, 00 zł i jest zgodna z taryfą dla przesyłki o wadze mieszczącej się w granicach 20-250 gramów.

Liczba kopert z przesyłkami sądowymi adresowanymi do Sądu Okręgowego w Białej Podlaskiej w latach 1925 – 1930 ofrankowanymi pierwszymi znaczkami wydanymi przez Pocztę Polską z motywem krakowskim – widokiem Wawelu – była całkiem pokaźna na portalach internetowych. Wzbudziło to moje zainteresowanie tym bardziej, że daje się zauważyć kierunek zwiększonej dystrybucji znaczków z widokiem Wawelu na ziemie wschodnie niepodległej Polski. Ale o szczegółach zainteresowani dowiedzą się w kolejnych odcinkach naszego cyklu.

                                                                                 Autor tekstu Jerzy Duda

                                                                              Administrator strony Piotr      

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214) wykorzystane pocztowo. Część 18.

                                   Pierwsze znaczki z motywem krakowskim

               wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214)

                                                 wykorzystane pocztowo.                                        

                                                         Część 18.

            Początek roku 2020 był dla cyklu zaproponowanego w 2018 roku przez prowadzących stronę internetową, w którym prezentujemy pierwsze znaczki wydane przez Pocztę Polską z motywem krakowskim czyli znaczki Fi. 210 i Fi. 214 z widokiem Wawelu, dość obfity pod względem liczby całości pocztowych, ofrankowanych wspomnianymi znaczkami, jakie dotarły do nas. Jeśli to zwiększone zainteresowanie Internautów utrzyma się to nasza kolekcja poważnie się wzbogaci, a przy tym również nasza wiedza o pocztowym wykorzystaniu wspomnianych znaczków. W tej części prezentujemy 5 całości pocztowych czyli przesyłek listowych zwykłych przesłanych do Szwajcarii i Niemiec.

Fot. 1 Koperta o wymiarach 158 x 124 mm przesyłki listowej zwykłej, zagranicznej

           wysłanej z Urzędu Pocztowego Kraków 2 w roku 1925 (data niemożliwa do

           odczytania) do Szwajcarii ofrankowana parką poziomą znaczków Fi.210 o wartości

           30 groszy zgodnie z taryfą.

 

Fot. 2 Koperta firmowa o wymiarach 148 x 124 mm przesyłki listowej zwykłej, zagranicznej

           wysłana z Urzędu Pocztowego Warszawa 2 w dniu 26 X 1925 roku do Szwajcarii.

           Przesyłka ofrankowana dwoma znaczkami Fi.210 o wartości 30 groszy co było

           zgodne z taryfą.    

 

Fot.3 Koperta o wymiarach 158 x 124 mm przesyłki listowej zwykłej, zagranicznej wysłana

         z Urzędu Pocztowego Warszawa 2 w dniu 7 X 1925 roku do Szwajcarii. Przesyłka

          ofrankowana parką poziomą znaczków Fi. 210 o wartości 30 groszy zgodnie z taryfą.

 

Fot. 4 Koperta o wymiarach 147 x 97 mm z bibułką w środku przesyłki listowej, zwykłej,

           zagranicznej wysłana z Urzędu Pocztowego w Łodzi dnia 30 III 1926 roku do

           Niemiec. Przesyłka ofrankowana parką pozioma znaczków Fi.210   o wartości 30

           groszy zgodnie z taryfa. Przesyłka była u adresata 31 III 1926 roku o czym świadczy

           odbitka datownika odbiorczego.

 

Fot.5 Koperta o wymiarach 128 x 60 mm z bibułka w środku przesyłki listowej zwykłej,

           zagranicznej na ten sam adres co na fot.4 wysłana z Urzędu Pocztowego Sochaczew w

           dniu 30 VII 1925 roku. Przesyłka ofrankowana dwoma znaczkami Fi. 210 oraz Fi. 205.

           Przesyłka ofrankowana zgodnie z taryfą z dodatkiem 1 grosza na pomoc dla

           bezrobotnych. Przesyłka dotarła do adresata 2 VIII 1926 roku o czym świadczy

           odbitka datownika odbiorczego.

                 Ciekawostką jest zachowanie przez adresata (?) koperty ze znaczkami niedbale

         przyklejonymi, których część wystaje poza obrys koperty. Znaczki są nieuszkodzone.

               Oczekujemy od naszych Internautów na dalsze przykłady pocztowego wykorzystania znaczków Fi. 210 i 214.

                                                                                                                 Jerzy Duda

                                                                                                     i administrator   Piotr

Nowe Wydawnictwa 2020

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej na 82 posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2019 roku, a Senat Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 października 2019 roku w ustanowili   patronem roku 2020 św. Jana Pawła II w 100. rocznicę urodzin (18 maja 1920, Wadowice).     

            Z tej okazji Wydawnictwo VANDRE Władysława Adreasika z Krakowa

i Ogólnopolski Klub Filatelistyczny „Cracoviana” wprowadzili do obiegu kolekcjonerskiego

z dniem 2 stycznia 2020 roku kartki okolicznościowe w 18. wersjach z wizerunkiem św. Jana Pawła II, według rysunku wykonanego przez art. malarza Michała Kiełbasińskiego,

w opracowaniu graficznym Andrzeja Błaszczyka i wydrukowane w Drukarni Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków, ul. św. Filipa w nakładzie 250 sztuk każdej wersji   . Dodatkowo wydrukowane zostały znaczki personalizowane (Mój znaczek) w 9cio znaczkowych arkuszach oraz przygotowano okolicznościowy stempel dodatkowy. Pierwsze kartki okolicznościowe z obiegu pocztowego wysłane z Urzędu Pocztowego Kraków 53 pokazane są na fot. 1- 3.

 

            Z tej samej okazji Koło PZF nr 1 im. Stanisława Miksteina w Krakowie wydało kopertę ilustrowaną oraz stosowana jest frankatura mechaniczna z okolicznościową nakładką w Urzędzie Pocztowym Kraków 73. Autorem koperty i nakładki jest Marcin Jackowski. Widok koperty z frankaturą mechaniczną podany jest na fot.4.

 

Dodatkowo Koło PZF nr 1 im. Stanisława Miksteina przygotowało datownik okolicznościowy stosowany w Urzędzie Pocztowym Kraków 54, z okazji jubileuszu 65. rocznicy powstania Koła. Projektantem datownika pocztowego jest Marcin Jackowski. Datownik wykorzystany do ostemplowania znaczków na kartce okolicznościowej wydanej przez Koło PZF nr 1 z okazji 60 lecia w 2016 roku z inicjatywy Jana Malika pokazany jest na (fot. 5).

Jerzy Duda

Administrator Piotr

PATRONI ROKU 2020

                                 PATRONI ROKU 2020

            Sejm Rzeczpospolitej Polskiej na 82 posiedzeniu ustanowił patronów roku 2020. Uhonorowani zostali: św. Jan Paweł II; hetman Stanisław Żółkiewski; Roman Ingarden; Leopold Tyrmand. Rok 2010 będzie także rokiem Bitwy Warszawskie 1920 roku oraz Zaślubin Polski z morzem w Pucku w jej 100. rocznicę.

 

Św. Jan Paweł II w 100. rocznicę urodzin; (18 maja 1920, Wadowice)

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża wdzięczność i oddaje hołd Wielkiemu Papieżowi św. Janowi Pawłowi II, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa uczył nas otwartości, wyrozumiałości, ale i odwagi w obronie wartości chrześcijańskich na których oparta jest Polska i Europa. Niech nauczanie i wielkie dziedzictwo, które pozostawił św. Jan Paweł II będzie dla naszego narodu wciąż inspiracją do budowania Polski wolnej i sprawiedliwej”

 

Hetman Stanisław Żółkiewski w 400 rocznicę śmierci: (7 października 1620, Jassy Rumunia)

„Stanisław Żółkiewski brał udział we wszystkich wojnach toczonych przez Rzeczpospolitą w drugiej połowie XVI i początkach XVII wieku. Najpierw walczył u boku doświadczonego wodza i Kanclerza Jana Zamoyskiego, uczestniczył w wyprawach przeciw Habsburgom i Moskwie, na Mołdawię i Wołoszczyznę, później zwyciężał dowodząc samodzielnie w wielu kampaniach przeciwko Rosji, Szwecji, Kozakom, Turcji i Tatarom”.

Roman Ingarden w 50. rocznicę śmierci: (14 czerwca 1970, Kraków)

„Na szczególne podkreślenie zasługuje Jego bezkomprowisowość intelektualna. Podczas okupacji niemieckiej napisał swoje sztandarowe dzieło „Spór o istnienie świata”. W 1950 roku za krytyczny stosunek do marksizmu został pozbawiony prawa do wykładania na macierzystym Uniwersytecie Jagiellońskim i publikacji prac o tematyce fenomenologicznej. Ten czas wykorzystał m.in. na dokonanie wzorcowego przekładu „Krytyka czystego rozumu” Immanuela Kanta. Choć sam był racjonalistą, przez lata korespondował z Edytą Stein, a wśród jego uczniów znaleźli się Karol Wojtyła czy Józef Tischner”.

Leopold Tyrmand w 100. rocznicę urodzin ( 16 maja 1920, Warszawa )(Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26 kwietnia 2019 roku)

„Pisarstwo Tyrmanda i Jego postawa stanowiły wyzwanie rzucone ideologom nowego ustroju. Był on nie tylko bezlitosnym krytykiem komunizmu, lecz także arbitrem warszawskiej elegancji, znawcą i namiętnym propagatorem zakazanego za czasów stalinizmu jazzu. „Nikt, kto skłonny jest walczyć o godność własną i chce pozostać w zgodzie z własnym sumieniem, nie zgodzi się na to, żeby nazywać dzień nocą, ciemnotę kulturą, zbrodnie przyzwoitością, niewolę wolnością – na mocy dekretu komunistycznych władców”

Bitwa Warszawska 1920 roku (13-15 sierpnia 1920)

„Bohaterskie Wojsko Polskie na czele z Marszałkiem Józefem Piłsudskim wspieranym przez m.in. szefa Sztabu Generalnego – generała Tadeusza – Jordan Rozwadowskiego obroniła   niepodległość Polski. Zwycięstwo przekreśliło też plany rozszerzenia rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią.”  

Zaślubiny Polski z morzem w Pucku w jej 100. rocznicę (10 lutego 1920).

Ma to związek z przypadającą dokładnie 10 lutego setną rocznicą zaślubin dokonaną w Pucku przez gen. Józefa Hallera. „Ten jubileusz jest doskonała okazją, by dokonać retrospekcyjnej oceny czy dobrze zagospodarowaliśmy przestrzeń wolności uzyskaną na mocy Traktatu Wersalskiego gwarantującego Polsce powrót nad Bałtyk”.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę w dniu 13 czerwca 2019 roku upamiętniającą 160 rocznicę urodzin Teodora Axentowicza ( 13 maja 1859 Braszów w Siedmiogrodzie)

Bogaty dorobek artystyczny Teodora Axentowicza uwzględniający dzieła o tematyce historycznej, portrety, sceny rodzajowe, martwa natura i pejzaże. Tworzył również grafiki, projektował mozaiki, plakaty i witraże był rektorem ASP w Krakowie. Wielki talent artystyczny wsparł nauką w Monachium i Paryżu gdzie uczestniczył w życiu polskiej emigracji

 

                                                                                       Wybrał Jerzy Duda

 

                                                                                              

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214) wykorzystane pocztowo. Część 17.

                                   Pierwsze znaczki z motywem krakowskim

               wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214)

                                                 wykorzystane pocztowo.                                        

                                                         Część 17.

            Optymizm, który nas nie opuszcza i tym razem dał o sobie znać. Po opublikowaniu części 16. naszego cyklu i informacji o jego zawieszeniu na stronie klubowej, otrzymaliśmy od członków Klubu „Cracoviana”   16 znaczków Fi.210 oraz 15 znaczków Fi.214 oraz całość pocztową z ładnym czteroznaczkowym blokiem Fi.210. Znaczki są z ładnie odbitymi i czytelnymi datownikami z Urzędów Pocztowych różnych miast od Warszawy, miast kresowych Lwowa i Sokala po Urząd Pocztowy w Krępie Kościelnej z datownikiem z dnia 07.VI.1928 rok. Na kolejnych fot. pokazujemy nasze przedświąteczne „odkrycia”.

Fot. 1 Koperta o wymiarach 140 x 115 mm przesyłki listowej zwykłej, zagranicznej wysłana

         z Urzędu Pocztowego (nazwa trudna do odczytania) dnia 16. 11. 1926 do St. Gallen w

           Szwajcarii. Przesyłka ofrankowana czteroznaczkowym blokiem Fi.210. Ofrankowanie

           wynosi 60 groszy i było zgodne z taryfą jeśli waga przesyłki była powyżej 40

           gramów.  

 

Fot. 2 Zestaw 4. znaczków stemplowanych z datownikami z Urzędów Pocztowych dużych

           miast: Warszawa 1, Poznań 8, Katowice 1 i Kraków 6. Znaczek z widokiem Wawelu

           ostemplowany starannie datownikiem z Urzędu Pocztowego z Krakowa, jak się

           okazuje, wcale nie jest tak popularny jak można byłoby sobie wyobrazić.

 

Fot. 3 Zestaw 8. znaczków stemplowanych w tym parki pionowej i trójki pionowej z

           datownikami Urzędów Pocztowych mniejszych miast Biłgoraj, Gostyń, Żory,

           Strzelno (parka pionowa) i Ustroń (trójka pionowa). Data ostemplowania znaczków

           w Urzędzie Pocztowym Ustroń 30.VI.1925 jest bliska dacie wprowadzenia tego

           znaczka do obiegu pocztowego ( 5.05.1925).

 

Fot. 4 Blok czteroznaczkowy Fi. 210 ostemplowany w Urzędzie Pocztowym Krępa

           Kościelna, która to wieś w latach 1930 – 1954 była siedzibą gminy Krępa Kościelna.

           Wieś znajduje się w województwie mazowieckim w gminie Lipsko.

 

Fot. 5 Zestaw 6. znaczków stemplowanych Fi. 214, w tym parka pozioma, z datownikami

           Urzędów Pocztowych dużych miast. Cztery znaczki z datownikami Urzędu

           Pocztowego Warszawa 20 i Warszawa 25 oraz Łódź 4 i Toruń. Ostemplowania

           pochodzą z lat 1932/1933.

 

Fot. 6 Zestaw 5. znaczków stemplowanych Fi.214 z datownikami Urzędów Pocztowych z

           miast: Łowicz, Otwock, Maków Mazowiecki i Opatów Kielecki. Ostemplowania

         pochodzą z lat 1933/1935.

 

Fot. 7 Znaczek stemplowany Fi.214 z datownikiem Urzędu Pocztowego Lwów 5 oraz

           parka pozioma znaczków Fi.214 ostemplowana datownikiem Urzędu Pocztowego

           Sokal w dniu 9 V 1933 roku.

                      Sądzimy, że w 2020 roku będziemy mogli wiernym nam Internautom przekazywać, za pośrednictwem naszej klubowej strony internetowej, same znakomite wiadomości i ciekawostki, które kryją się za pierwszymi znaczkami wydanymi w niepodległej Polsce z widokiem Wawelu.

                                                                                                     Jerzy Duda

                                                                                         Administrator Piotr