Pierwsze znaczki z motywem krakowskim wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214) wykorzystane pocztowo. Część 21 i 22.

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim
wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214)
wykorzystane pocztowo.
Część 21 i 22.


W części 19. naszego cyklu zwróciliśmy uwagę na dosyć niezwykłą sprawę, a
mianowicie na przesyłki listowe kierowane do Sądu Okręgowego i Sądu Pokoju w Białej
Podlaskiej. Liczba kopert z przesyłkami sądowymi adresowanymi do tych Sądów w latach
1925 – 1930 ofrankowanymi pierwszymi znaczkami wydanymi przez Pocztę Polską z
motywem krakowskim – widokiem Wawelu – była całkiem pokaźna na portalach
internetowych. Na zakończenie części 20. podaliśmy garść informacji o Sądzie we
wspomnianej miejscowości oraz literaturę odnoszącą się do Sądu Okręgowego w Białej
Podlaskiej. W kolejnej części naszego cyklu (cz.21) wrócimy do sądowych całości z tamtego
terenu i zaprezentujemy 3 koperty o podobnych wymiarach, przesyłek listowych,
poleconych adresowanych do: Sądu Pokoju w Białej Podlaskiej, do Sądu Pokoju we
Włodawie oraz do Sądu Grodzkiego w Piszczacu.
W części 22 pokażemy dwie standardowe koperty przesyłek listowych
ofrankowanych znaczkami z widokiem Wawelu.


Cześć 21

 

Fot 1. Koperta o wymiarach 193 x 139 mm przesyłki listowej, sądowej ,lokalnej, poleconej z
erką w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym z odręcznie wpisanym numerem
wysłanej z Urzędu Pocztowego w Białej Podlaskiej 28 II 1927 roku do Sadu Pokoju w
Białej Podlaskiej. Przesyłka ofrankowana dwoma znaczkami Fi.214 i 209 o łącznej
wartości 50 groszy zgodnie z taryfą.

 

Fot 2 Koperta o wymiarach jak na fot.1 przesyłki listowej, sądowej, poleconej z erką w
postaci odbitki pieczątki w kolorze fioletowym i odręcznie wpisanym numerem
wysłana z Urzędu Pocztowego Ustroń k. Lubartowa dnia 16. IV. 1928 roku do Sądu
Pokoju we Włodawie. Przesyłka we Włodawie była 18 IV 1928 roku o czym świadczy
odbitka stempla odbiorczego. Przesyłka ofrankowana trzema znaczkami Fi.210 oraz
parka pionową znaczków Fi. 234 o łącznej frankaturze 65 groszy zgodnie z taryfą.

 

Fot.3 Koperta o wymiarach jak na fot. 1i 2 przesyłki listowej, sądowej, poleconej z erką
w postaci odbitki pieczątki w kolorze czarnym wysłana z Urzędu Pocztowego Kodeń
w dniu 29 12 1935 rok do Sądu Grodzkiego w Piszczacu. Przesyłka dotarła do adresata
30 XII 1935 roku. Przesyłka ofrankowan jest dwoma znaczkami Fi.214 i Fi. 253 o
łącznej frankaturze 55 groszy zgodnie z taryfą. Na kopercie jest adnotacja Sądu o
zwróceniu apelacji 8.VI 1936 roku.

Korespondencja prowadzona była już po likwidacji Okręgowego Sądu w Białej

Podlaskiej, która nastąpiła w 1931 roku. Struktura Sąd dostosowana była do nowego
podziału administracyjnego i Sądowego.

Część 22

 


Fot. 1 Koperta firmowa o wymiarach 150 x 115 przesyłki zagranicznej , handlowej
wysłana z Urzędu Pocztowego Warszawa 2 dnia 13 III 1921 roku do Niemiec.
Przesyłka ofrankowana trzema znaczkami Fi,210 w tym parką poziomą. Łączna
frankatura wynosi 45 groszy, zgodnie z tarfą.

 

Fot. 2 Koperta przesyłki listowej prywatnej o wymiarach 156 x 125 mm wysłana z Urzędu
Pocztowego Warszawa 2 w dniu 25 XI 1925 roku do Alzacji. Ofrankowana jest 3.
znaczkami Fi.210, w tym parka poziomą. Frankatura 45 groszy była zgodna z taryfą.

W następnej części naszego cyklu pokażemy widokówki z różnych stron
frankowanych znaczkami z widokiem Wawelu.


Jerzy Duda
Administrator Piotr