Podziękowania

Wszystkim, którzy przesłali na adres OKF “Cracoviana” życzenia  Radosnego Święta Niepodległości 2015 roku  na pięknych kartkach wydanych przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i Pocztę Polską i innych kartkach, w szczególności Paniom Halince, Lucynce, Panom Antoniemu, Andrzejowi i Stanisławowi  serdeczne podziękowania przesyła

Zarząd Klubu.

1

2