Cracoviana w nowej szkole...

Cracoviana w nowej szkole...
 
Od wielu lat popularyzujemy zagadnienia filatelistyczne wśród młodzieży
szkolnej w Krakowie. 
Wspólnie z opiekunem młodych pasjonatów, Tadeuszem Urynowiczem, który
dotychczas popularyzował zbieraczą pasję w "Szkole za Murem " (Szkoła
Podstawowa Nr 12), od 1 września 2019 roku rozpoczęliśmy dalszą współpracę
w Szkole Podstawowej nr 103 -  w jego nowym miesjcu pracy na os. Kolorowym
29.
Pierwszą okazję do zachęcenia dzieci do zainteresowania się zbieraniem
znaczków pocztowych, widokówek i innych walorów było zorganizowanie
warsztatów filatelistycznych dla dzieci klas 1-2 wspólnie z Pocztą Polską
S.A. Jej przedstawiciel, koordynator ds. filatelistyki - Pani Bogusława
Konieczny, wyjaśniła dzieciom w formie zabawowej zasady projektowania
znaczków, opwiedziała o zbieraczej pasji i wskazała szereg możliwości
poznawania świata i zdobywania ciekawych informacji poprzez umiejętne
spoglądanie na swoje zbiory.


FOTO 1-4 
W codziennej pracy nauczycielskiej Pan Tadeusz zachęca dzieci do
wykonywania zadań wzbogacanych o nowe wyrażenia poprzez wykorzystywanie w
nich elementów filatelistycznych.  Przykładem może być projekt znaczka
pocztowego prezentowany podczas dni otwartych dla przedszkolaków w
programie Paint, jako formy lekcji z informatyki dla kandydatów do szkoły.
FOTO do ściągnięcia ze strony szkoły
http://www.sp103.krakow.pl/2020/03/dni-otwarte-2/
 
Również lekcje techniki, realizowane zdalnie w trudnym okresie zagrożenia
koronawirusem, mogą być okazją do zachęcania dzieci do szukania nowych
wyzwań i popularyzacji filatelistyki. Historia powstania kartki
wielkanocnej i jej droga do adresata, mogą być przykładem kultywowania
starych, dobrych zasad kultury i składania życzeń. Jest to także dobra
okazja do poruszania zagadnień wychowawczych w szkole. 
Przykładem tego jest praca Bartosza Piwowarskiego-Banaszkiewicza z klasy 5a.


FOTO Banaszkiewicz 1-3

Bogusława Konieczny

Jerzy Duda

Administrator Piotr