INSPIRACYJNA ROLA NOWOHUCKIEGO NEONU „FILATELISTYKA” (część 7).

INSPIRACYJNA ROLA NOWOHUCKIEGO NEONU „FILATELISTYKA”

(część 7).

            Kontynuujemy zapowiedzianą w części szóstej, prezentację wybranych przykładów pocztowego i kolekcjonerskiego wykorzystania znaczka Fi.749 z widokiem „huty im. Lenina”. Zachowujemy numeracje fotografii z poprzedniej części.

Fot. 9 Koperta przesyłki prywatnej, zagranicznej, poleconej z erką w postaci odbitki

           pieczątki z odręcznie wpisanym numerem, przesłanej droga powietrzną z Urzędu

           Pocztowego Szczecin 2 , w dniu 23.9.1954 roku do Niemiec. Na kopercie dopisek

           odręczny wysyłającego, że jest to przesyłka filatelistyczna. Przesyłka jest ofrankowana

           ośmioma znaczkami w tym: Fi. 749, 637, 704, 719, 693, 723, 681,713b o łącznej

           wartości 4,00 zł. Ofrankowanie filatelistyczne bowiem przesyłka według taryfy

           wymagała opłaty w wysokości 1,55 zł. Przesyłka dotarła do adresata 3.10.1954 o

           czym świadczy odbitka datownika odbiorczego.

Fot.10 a,b Koperta lotniczego listu pocztowego Ck.17, sygn. V-1953 przesyłki prywatnej,

           zagranicznej, poleconej z erka w postaci odbitki pieczątki z odręcznie wpisanym

           numerem wysłane droga powietrzna z Urzędu Pocztowego Kraków1, w dniu

           21.2.1955 roku do USA. Przesyłka ofrankowana dodatkowo znaczkami Fi.749

           i 740 (a) oraz parką pionową znaczka Fi.740 (b) o łącznej wartości 2,00 zł. Przesyłka

           dotarła do adresata 26.2.1955 roku o czym świadczy odbitka datownika odbiorczego.

Fot. 11 Widokówka wg fotografii St.Laskowskiego wydana przez Wydawnictwo „Sport i

             Turystyka” w Warszawie wysłana z Targów Poznańskich dnia 10.7.1955 roku do

           Szwajcarii. Widokówka jest ofrankowana znaczkiem Fi.749 skasowanym

             datownikiem mechanicznym (wirnikiem) stosowanym podczas XXIV

             Międzynarodowych Targów Poznańskich (Myśl. Nr. 55 104)

Fot.12 Koperta lotnicza przesyłki prywatnej, zagranicznej wysłanej z Urzędu Pocztowego

           Gdynia 1, dnia 21.5. 1955 roku do Francji. Przesyłka jest ofrankowana dwoma

             znaczkami Fi. 749 i 765 o łącznej wartości 65 groszy zgodnej z taryfą przy wadze

            listu przekraczającej 20 gramów. Przesyłka była adresowana do Bolesława

           Przegalińskiego (1895-1965) mieszkającego w Paryżu, 27 avenue Felix Faure,

           działacza społecznego, dziennikarza, tłumacza i bibliofila, członka zarządu Polskiego

           Towarzystwa Przyjaciół Książki w Paryżu założonego w 1924 roku.

Fot.13 Koperta przesyłki prywatnej, zwykłej, krajowej wysłanej z Urzędu Pocztowego

           Wrocław (?), w dniu 30 III 1956 roku do Tarnowa. Przesyłka jest ofrankowana parką

           poziomą Fi.749 oraz Fi. 762 o łącznej wartości 60 groszy zgodnie z taryfą. Adresatem

           przesyłki był Marian Haydzicki (1909-1985 Tarnów), wybitny polski filatelista,

           twórca analogofilii, współtwórca Międzynarodowego Związku Dziennikarzy

           Filatelistycznych.

Fot. 14 Koperta przesyłki prywatnej, zagranicznej, poleconej z erką w postaci odbitki

           pieczątki z odręcznie wpisanym numerem, przesłanej droga powietrzna z Urzędu

           Pocztowego Nowy Sącz 1, w dniu 22.12 1956 roku do Pragi Czeskiej. Przesyłka jest

           ofrankowana znaczkiem Fi.749, parką pionowa znaczków Fi. 850 oraz na odwrocie

           koperty Fi.762 o łącznej wartości 1,55 zł zgodnie z taryfą.

Fot.15 Koperta przesyłki prywatnej, zwykłej, zagranicznej, przesłanej droga powietrzną

           z Urzędu Pocztowego Trzcianka Lubuska, w dniu 9.7.1956 roku Belgii. Przesyłka jest

           ofrankowana sześcioma znaczkami w tym: Fi.749, 740, 667, 733, 637 i 693 o łącznej

           wartości 1,45 zł zgodnie z taryfą.

Fot. 16 Koperta przesyłki prywatnej, zagranicznej, poleconej z erka w postaci odbitki

           pieczątki z odręcznie wpisanym numerem, wysłanej z Urzędu Pocztowego Bielsko

           Biała 1, w dniu 27.1.1958 roku do b. Czechosłowacji. Przesyłka przeszła kontrolę

           celną. Przesyłka jest ofrankowana rzadko spotykanym zestawem znaczków Fi.749

           i 754 (najdroższy znaczek z serii) o łącznej wartości 1,65 zł.

Fot. 17 Koperta przesyłki prywatnej, zwykłej, zagranicznej przesłanej drogą powietrzną

           z Urzędu Pocztowego Trzcianka Lubuska, w dniu 18. II 1960 (?) roku do Belgii.

           Przesyłka jest ofrankowana czterema znaczkami z serii X lecia Polski Ludowej w

           tym: Fi. 749, 750, 752, 753 o łącznej wartości 2,40 zł. Opłata taryfowa przewidywała

           opłatę 2,50 zł + 0,90 = 3,40 zł.

Fot. 18 a.b. Karta korespondencyjna (druk) krótkofalowców nadana w Urzędzie Pocztowym

             Poznań 32,w dniu 22.3. 1956 roku do Anglii. Karta ofrankowana znaczkiem Fi.749.

             Na temat wysokości opłat za tego rodzaju przesyłki nie znaleźliśmy informacji w

             cenniku opłat Poczty Polskiej.

Fot.19 a, b Koperta przesyłki listowej, prywatnej, zagranicznej, poleconej z erką w postaci

               odbitki pieczątki z numerem z numeratora, przesłana droga powietrzna

               z Urzędu Pocztowego Warszawa 50, w dniu 16.10.1956 roku do Francji. Adresat

               nieczytelny, adnotacja listonosza oraz odbitka datownika odbiorczego w ( ? sur

               Mer) z dnia 7. 11. 1956 roku. Ofrankowanie jedyne w swoim rodzaju bowiem

               składają się na niego wszystkie znaczki serii X lecie Polski Ludowej Fi.747-756

               naklejone na stronie recto (a) i verso (b). Łączna wartość naklejonych znaczków

               wynosi 8,20 zł. i przekracza kilkukrotnie taryfową wysokość opłaty za przesyłkę.

 

            Poza całościami pocztowymi dysponujemy także znaczkami stemplowanymi zdjętymi z przesyłek pocztowych. Pokazane na fot. 20 znaczki posiadają czytelnie odbite datowniki nadawcze.

Fot.20 Zestaw dwunastu znaczków stemplowanych Fi.749 I, czyli z pierwszego wydania z

           1954 roku. Znaczki pochodzą z przesyłek nadanych w Urzędach Pocztowych m.in.

           Oświęcim, Warszawa 4, Rzeszów 2, Sochaczew, Kraków, Wiśniowa n/ Wisłokiem,    

           Łódź, Rzeszów. Przesyłki nadawano w latach 1954-1956.

            Dysponujemy także znaczkami stemplowanymi Fi.749 II czyli z drugiego wydania

z roku 1955 zdjętymi z przesyłek pocztowych fot.21.

Fot.21 Zestaw sześciu znaczków stemplowanych Fi.749 II z których cztery są zdjęte z

           przesyłek, natomiast dwa pozostałe robią wrażenie ostemplowania abonamentowego

           pomimo zapewnień byłych właścicieli znaczków iż pochodzą z przesyłek pocztowych.

           O problemach dotyczących znaczków stemplowanych pisaliśmy już kilkakrotnie  

           i zapewne wrócimy do tematu.

 

            Na zakończenie tej części naszego cyklu pokażemy wybrane przykłady wykorzystania znaczka Fi.749 do kolekcjonowania okolicznościowych stempli.

Fot.22 Druk prywatny „Pozdrowienia z Wrocławia” z naklejonymi znaczkami Fi. 749 i 535

           skasowanymi okolicznościowym stemplem z okazji Krajowej wystawy

           wynalazczości i postępu technicznego. Wrocław 1954. (Myśl. Nr.54 022).

Fot.23 Wycinek ze znaczkiem Fi.749 i stemplem dodatkowym, nie służącym do kasowania

           znaczków stosowanym z okazji VII festiwalu filmów radzieckich (Lesko, Brzozów)

           odnotowany w kat. Myśl. Nr.54 208.  

Fot. 24 Koperta naklejonymi znaczkami Fi.749 I i 752 skasowanymi stemplem

             okolicznościowym z okazji 600 lecia miasta Rzeszowa (Myśl.nr.54 023).

       W kolejnej części 8, i ostatniej, z cyklu   INSPIRACYJNA ROLA OWOHUCKIEGO NEONU „FILATELISTYKA” zaprezentujemy jeszcze inne walory Poczty Polskiej i ich pocztowe wykorzystanie dotyczące Nowej Huty.

                                                                                                              

                                                                                                               Jerzy Duda

                                                                                                    Administrator Piotr