NA ZAKOŃCZENIE PANDEMICZNEGO ROKU 2020.

            W ostatnich miesiącach pandemicznego roku 2020 pisaliśmy, z pokazem walorów,

o pocztowym wykorzystaniu pierwszych znaczków z motywem krakowskim (z widokiem Wawelu) wydanych w niepodległej Polsce Fi. 210, Fi.214 i były to części 27, 28, 29. Pisaliśmy, również z prezentacją walorów, o pocztowym wykorzystaniu znaczka z widokiem Wawelu z serii Historyczne miasta polskie Fi.1045, od sierpnia 2020 w pięciu odcinkach. Wybraliśmy znaczki pocztowe z widokiem najbardziej charakterystycznym dla Krakowa i rozpoznawalnym dla każdego miłośnika Krakowa nie tylko z Polski. Znaczki pochodzą z różnych okresów, z lat 30. i lat 60. XX wieku. Pominęliśmy całości pocztowe ofrankowane znaczkiem z widokiem Wawelu wydanym w serii zabytki Krakowa z 1945 ze względu na niski nakład znaczka (200 tys.) i rzadkość jego wykorzystania na liście.

               W Klubie Cracoviana” rzuciliśmy w 2012 roku hasło „Kraków- filatelistów obowiązek” uznając całości pocztowe, z których jak wiadomo każda jest unikatem, ofrankowane wspomnianymi znaczkami, za wyjątkowe przedmioty służące promocji miasta i ważne dokumenty historyczne, które powinny być badane wieloaspektowo z punktu widzenia miasta i historii filatelistyki.

Pozyskiwanie i gromadzenie całości, które jako przesyłki pocztowe adresowane były do osób znanych, mniej znanych czy nie znanych szerszemu ogółowi, przebywających poza granicami kraju, poszerza bazę danych do badań nad emigracją
i kontaktami zagranicznymi Polaków. Ciekawe wnioski można wysnuć z analizy stanu zachowania kopert również korespondencji. Zdecydowana większość całości ma stan dobry albo bardzo dobry co świadczy o przywiązywaniu do nich odpowiedniej wagi i pieczołowite ich przechowywanie w domowych archiwach. Wiele ciekawych spostrzeżeń nasuwa się po analizie zestawu znaczków stanowiących frankaturę całości, sposobu ich naklejania, datowników pocztowych którymi kasowano znaczki, kopert i ich rodzaju. Jednym słowem każda całość stanowi kopalnie wiedzy także z punktu widzenia historii poczty. Dlatego korzystamy z możliwości pozyskiwania całości pocztowych tworzonych z przesyłek pocztowych wysyłanych z Polski znajdujących się w obrocie filatelistycznym szczególnie na aukcjach internetowych. Wypatrujemy tych, które we frankaturze mają wspomniane wcześniej znaczki. To tak na początek, bo od czegoś trzeba było zacząć. Obiecujemy, ze kolejne pomysły do uatrakcyjnienia klubowej strony internetowej zdradzimy w roku 2021.

A wszystkie pomysły będą związane, miej lub bardziej, z Krakowem, bo jakże może być inaczej.

              Na zakończenie roku proponujemy obejrzenie kolejnych trzech interesujących

Całości czyli przesyłek wysłanych z Urzędów Pocztowych Warszawy, Lublińca i Nieświeża

ofrankowanych znaczkami Fi. 210 oraz trzech różnych walorów z wykorzystaniem znaczka

Fi.1045 ( również 3 sztuki).

 

Fot.1 Koperta z firmowym nadrukiem nazwiska inżyniera Kazimierza Patzera,    

         standardowych wymiarów przesyłki listowej, zagranicznej, poleconej z erką w postaci

         odbitki pieczątki i odręcznie wpisanym numerem wysłana z Urzędu Pocztowego

         Warszawa 1, w dniu 13.III.1926 roku do Szwajcarii. Przesyłka dotarła do Bazylei dnia 15

         III 1926 roku o czym świadczy odcisk datownika odbiorczego na rewersie koperty.

         Przesyłka ofrankowana jest trzema znaczkami w tym dwoma Fi.210 i Fi.213. Łączna

         frankatura wynosi 60 groszy i była zgodna z taryfą.

 

Fot.2 a,b Koperta firmowa z nadrukiem, zagraniczna, polecona z erką w postaci odbitki

                 pieczątki w kolorze czerwonym z odręcznie wpisanym numerem wysłana z Urzędu

                 Pocztowego Lubliniec dnia 26 .VII. 1926 roku do Francji (Marseille). Przesyłka

                 dotarła do adresata 30.7.1926 roku o czym świadczy odbitka datownika

                 odbiorczego. Przesyłka ofrankowana jest czterema znaczkami Fi. 210 naklejonymi

                 na rewersie koperty (fot.2b) o łącznej frankaturze 60 groszy zgodnej z taryfą.

                           Przesyłka wysłana została z francuskiej firmy „Przędzalnia wełny czesanej”,

                 którą prowadziły w Częstochowie Rodziny Motte, Meillassoux i Canliez spod

                 Lyonu. Zakład został otwarty w końcu XIX wieku. Potem powstał zakład

                 w Lublińcu. Zakład ten znany był później jako„Lentex” .

              

Fot. 3 Koperta o wymiarach 150 x 116 mm przesyłki listowej prywatnej, zagranicznej

           wysłanej z Urzędu Pocztowego Nieśwież dnia 8.IV.1926 roku do Szwecji . Przesyłka

         ofrankowana parką znaczków Fi.210 o łącznej frankaturze 30 groszy zgodnie z taryfą.

                     Nieśwież to dzisiaj miasto na Białorusi, które do 1939 roku było gniazdem

             rodowym Radziwiłów. W mieście jest zamek zbudowany przez Mikołaja Krzysztofa

             Radziwiła Sierotkę wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa oraz kościół Jezuitów.

           W 1561 powstał w mieście zbór Braci Polskich i ich drukarnia. W Nieświeżu Szymon

             Budny ukończył tłumaczenie Biblii nieświeskiej.  

                                   TRZY WALORY ZE ZNACZKIEM Fi. 1045

 

Fot. 4   Znaczek Fi. 1045 skasowany datownikiem okolicznościowym stosowanym w Urzędzie

           Pocztowym Kraków 1 dnia 25 VI 1965 roku podczas obrad Pierwszego Kongresu

           Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Zespołów Zabytkowych odbywającego się

           w Warszawie i Krakowie.

                           W 1964 roku podczas II Kongresu Konserwatorów Zabytków w Wenecji

             przyjęto Kartę Wenecką, w której zawarto podstawy teoretyczne ochrony zabytków.

             W czerwcu 1965 roku odbyło się w Polsce Zgromadzenie Konstytucyjne, które

             powołało Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków ICOMOS.

 

Fot. 5 Znaczek Fi.1045 skasowany datownikiem okolicznościowym stosowanym w Urzędzie

           Pocztowym Kraków 1 z okazji Dnia Łącznościowca 18.X.1966 roku. Znaczek wraz z

           odbitką datownika znajduje się na kartce wyciętej zapewne z publikacji albumowej

           na której znajduje się reprodukcja fotografii przedstawiającej skrzyżowanie pod Pocztą

           Główną w Krakowie z widokiem na kościół Mariacki ( zdjęcie zrobione spod budynku

           prasy). Podpis pod fotografia jest w języku francuskim. Prosimy Internautów o pomoc

           przy dokładniejszym opisie waloru.

 

Fot. 6 Koperta wykonana własnoręcznie przez wysyłającego, przesyłki listowej zagranicznej,

           poleconej z erką w postaci odbitki pieczątki z numerem z numeratora wysłana z Urzędu

           Pocztowego Białystok 2 w dniu 22 11.1961 roku do Indii. Przesyłka wysłana przez

           znanego polskiego filatelistę wróciła do kraju po prawie 60 latach. Przesyłka

           ofrankowana 13. znaczkami w tym m.in. serią znaczków Wielcy Polacy Fi.1088 –

           1093 oraz znaczkiem Fi.1045 naklejonymi na awersie i rewersie.

                           W taki sposób zakończyliśmy pandemiczny rok 2020 życząc po raz drugi                      

                                                                        Do siego roku

                                                                                                                     Jerzy Duda

                                                                                                          Administrator Piotr