„ CZY PAN BÓG LUBI ZNACZKI” PO SŁOWACKU


Informujemy, że w internetowym wydaniu biuletynu Sv. Gabriel, organu słowackich
filatelistów zbierających znaczki pocztowe o tematyce chrześcijańskiej ukazała się czwarta
część opracowania autorstwa Jerzego Dudy Czy Pan Bóg lubi znaczki, wydanego przez
krakowskie wydawnictwo Vandre w 2012 roku. Kolejne części tłumaczone są na język
słowacki przez Michala Ignatiaka. Z czwartą częścią opracowania można się zapoznać na
stronie internetowej svgabriel.sk/images/bulletin/2021/Gabriel107.pdf, strona 22-24.
Publikacja cytowanego opracowania rozpoczęła się od numeru 3(104) z 2020 roku.
W numerze 1(107) z 2021 roku znajduje się bogaty materiał filatelistyczny związany
z jubileuszem 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II emitowany w drugim półroczu 2020
roku. Prezentowane są także polskie wydania regionalne, okolicznościowe datowniki
i frankatury mechaniczne z nakładkami również z Krakowa.
Zachęcamy do obejrzenia ciekawie redagowanego słowackiego czasopisma
internetowego Sv. Gabriel.

 

Administrator klubowej strony
Piotr.